Privacyverklaring

Privacy Statement
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft AOCR de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens
De AOCR beschikt over persoonsgegevens van de leden van het AOCR-consortium en professioneel betrokkenen met een account. Dit betreft de naam, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam van de werkgever en eventueel een foto.

Besloten gedeelte van de website
De gegevens van de consortiumleden bevinden zich op een besloten gedeelte van de website. Dit deel is specifiek voor professioneel betrokkenen. Toegang tot dit besloten gedeelte is alleen mogelijk via een persoonlijk account. Het verkrijgen van een persoonlijk account is alleen mogelijk na accordering van de AOCR-manager.

Contactformulieren
Gegevens die wij ontvangen via contactformulieren op onze website worden door ons bewaard en eventueel gepubliceerd op de website. Om deze formulieren te verzenden is het derhalve verplicht toestemming hiervoor te geven.

Het bewaren van gegevens
De AOCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, namelijk zo lang u deelneemt aan het AOCR-consortium en/of een persoonlijk account heeft. Indien u ons informeert dat u het AOCR-consortium verlaat en/of uw account verwijdert, worden de gegevens direct verwijderd. Dit geldt niet voor de ingevulde contactformulieren. U heeft na verwijdering van uw account geen toegang meer tot het besloten gedeelte van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (uw rechten)
U heeft altijd het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzien van uw persoonlijke gegevens en het wijzigen van een aantal gegevens kunt u als lid zelf doen op het besloten gedeelte van de website. U komt op dit deel van de website met uw persoonlijke inloggegevens. Het verkrijgen van een persoonlijk account is alleen mogelijk na accordering van de AOCR-manager.

U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering per e-mail sturen naar: aocr@amsterdamumc.nl

In aanvulling op bovenstaande rechten kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op de website gebruiken wij functionele cookies. Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De volgende functionele cookies worden gebruikt:

cookie_notice_accepted
 • Wordt gebrulikt om vast te leggen dat de bezoeker van de website de cookie-notice heeft geaccepteerd;
 • Verloopt na één jaar.

 • wordpress_logged_in_*
 • Wordt gebrulikt voor de inlogfunctionaliteit van het besloten gedeelte;
 • Sessie cookie, tenzij “remember me” is aangevinkt: dan verloopt de cookie na twee weken.

 • wordpress_sec_*
 • Wordt gebrulikt voor de inlogfunctionaliteit van het besloten gedeelte;
 • Sessie cookie, tenzij “remember me” is aangevinkt: dan verloopt de cookie na twee weken.

 • Cookies uitschakelen
  Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

  Onze gegevens
  Archipelago of Ovarian Cancer Research
  aocr@amsterdamumc.nl